ارتباط با ما

ارتباط با خبر فردا
مدیر مسئول: سید ناصر نعمتی
آدرس پایگاه خبری: بلوار وکیل آباد- نبش وکیل آباد8 پلاک 1
شماره تماس ثابت: 38848507
شماره تلفن همراه: 09018728058
پست الکترونیکی: [email protected]

پیشنهادات
کاربران محترم می توانید پیشنهاد و نظرات خود را در حوزه های مختلف به پست الکترونیکی خبر فردا به آدرس ذیل ارسال نمایند.
[email protected]

فرم تماس

با استفاده از فرم زیر می توانید با ما در ارتباط باشید